Competenties voor docenten
Door de Hogeschool zijn voor docenten een aantal competenties geformuleerd:

CompetentieOmschrijving
ResultaatgerichtheidFormuleert en realiseert individuele en gezamenlijke SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) doelstellingen en neemt verantwoordelijkheid voor daaraan gerelateerde resultaten.
KlantgerichtheidOnderzoekt wensen en behoeften van de klant (=studenten, interne en externe klanten, collegas etc) en handelt hiernaar. Geeft hoge prioriteit aan service en klanttevredenheid.
SamenwerkingDraagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen belang aanwezig is.
MateriedeskundigheidHet betreft hier beroepsinhoudelijk-, vakinhoudelijke- en onderwijskundige deskundigheid. Formuleert of ontwikkelt nieuwe ideëen en modellen ten aanzien van het vak/beroep en op onderwijsgebied.
Veranderingsgerichtheid/innovatieGaat gemakkelijk om met veranderingen, anticipeert op vernieuwing en formuleert nieuwe ideëen.
OmgevingsbewustzijnLaat blijken goed geïnformeerd te zijn over omgevingsfactoren zoals maatschappelijke (politieke, culturele, etc.) en arbeidsmarktontwikkelingen en gebruikt deze kennis voor eigen functie of organisatieonderdeel.

Voor elk van deze competenties is een schaal met vier ontwikkelingsstappen bedacht. Van een aantal collega's en externen heb ik feedback gekregen op de genoemde competenties.