Candy World
In het verleden was het curriculum van de HEAO opgebouwd rond vakgebieden. Rond 1990 werden de schotten tussen de verschillende vakken bestonden als onwenselijk beschouwd en werd een aanvang gemaakt met de thematisering van het onderwijs. Binnen een thema werken docenten met verschillende expertise samen om te komen tot een integraal onderwijsaanbod rond het thema van de onderwijseenheid.

Voordat het zover was werd eerst een ander project gestart wat tot doel had de integratie tussen de vakgebieden te bevorderen. Dit project staat bekend onder de naam Candy World.
Het betreft een een simulatiespel dat door mij samen met enkele collega's ontwikkeld is en waar ik een vijftal jaren ook spelleider van geweest ben.

Met Candy World moesten alle eerstejaarsstudenten (300-400 personen) aan het eind van het eerste jaar gedurende een week mee aan de slag. De studenten werden verdeeld in bedrijven van ongeveer 15 personen die elk een lokaal toegewezen kregen. Daarnaast waren er docentbedrijven.

De productieketen zag er als volgt uit:

  • De mijn (docenten) waar snoepjes gedolven werden
  • Handelsbedrijven (studenten) die de ruwe snoepjes bij de mijn inkochten en vervolgens (met winst?) doorverkochten
  • Productiebedrijven (studenten) waar volgens vastgestelde recepten (aantal en soort)de snoepjes ingepakt werden.
  • Supermarkten (docenten) die de zakjes met snoepjes van de productiebedrijven inkochten

Gedurende de week kwamen tijdens de verschillende spelrondes vele aspecten van de theorie die in de propedeuse aan de orde geweest was terug. Ik noem er enkele
  • Bedrijfsvoering, waaronder bedrijfsadministratie
  • Commercile economie, waaronder opstellen verkoopplan, marketing
  • Automatisering van de voorraadadministratie
  • Juridische zaken: er was een rechtbank om onderlinge problemen tussen de bedrijven op te lossen
  • Aandelenhandel: alle studentbedrijven waren aan de Candy World Beurs genoteerd. De studenten konden in elkaars aandelen handelen.

Alles bij elkaar was het een complex spel en duurde het enkele spelronden (van een halve dag) voordat de studenten het spel door hadden.