Overige projecten

De faculteit ICT is ontstaan uit de verschillende I-opleidingen van Hogeschool Limburg en Hogeschool Maastricht toen die samen fuseerden tot Hogeschool Zuyd. Bij het opzetten van een onderwijsorganisatie voor de nieuwe faculteit moest rekening gehouden worden met nieuwe onderwijskundige inzichten, waaronder Comptententie gericht leren en Flexible leertrajecten (Maatwerk). Ik ben lid geweest van de Middelengroep die de uitgangspunten voor de onderwijsorganisatie voor de nieuwe faculteit vastgelegd heeft in het Groene Boekje.

Tijdens mijn loopbaan op de hogeschool ben ik driemaal betrokken geweest bij een project om een Intranet op te zetten. Allereerst voor de HEAO, die toen nog zelfstandig was. Vervolgens voor Hogeschool Limburg en tenslotte heb ik in de projectgroep gezeten die de basis gelegd heeft voor het huidige Infonet.

Door mij is het onderdeel Website Ontwerp en Bouw geintroduceerd in het curriculum van de opleiding Bedrijfskundige Informatica. Om op een serieuze manier met websitebouw om te gaan is het nodig dat de studenten op een webserver kunnen werken.
Samen met collega's heb ik er voor gezord dat de opleiding een eigen server kreeg op de lokatie Havikstraat. Van deze webserver was ik functioneel beheerder.
De server is ook gebruikt door andere HEAO opleidingen, met name de opleiding Commerciële Economie. Een voorbeeld van een door CE-studenten en docenten georganiseerd project waarvoor de website op deze server gehost werd is het Bierfestival Maastricht
.
In 2007 is een nieuwe webserver geïnstalleerd. Deze server is volledig opnieuw opgezet en ook geschikt gemaakt voor SharePoint technologie.

De introductie van Blackboard viel samen het Infonet-project. Van Blackboard maak ik (in vergelijking met collega's) intensief gebruik. Zo was ik binnen de HEAO de eerste docent die van Blackboard gebruik maakte om elektronisch toetsen af te nemen.

Op verzoek van Edicto heb ik een vergelijking gemaakt van het elektronisch toetsen tussen Blackboard en Question Mark Perception.

Samen met een collega Bedrijfsadministratie heb ik het onderdeel Computerboekhouden geïntroduceerd op de HEAO. Hierbij werd gebruik gemaakt van de programmatuur van Exact.
In 2005 werd de overstap gemaakt naar Exact Globe. Ook aan dit project heb ik een bijdrage geleverd.
Exact Globe is ook opgenomen in het door mij met andere collega's ontwikkelde BI thema E-business.

Samen met collega's van de ICT-dienst stond ik aan de wieg van de introductie van e-mail op de HEAO.