Curriculum ontwikkeling

Het curriculum binnen het Hoger Beroeps Onderwijs is voortdurend in beweging. Voor alle opleidingen en vakgebieden geldt dat er steeds nieuwe ideen zijn over hoe het onderwijsproces moet worden vormgegeven. Voor het vakgebied Informatica geldt daarnaast dat ook inhoudelijk het vakgebied nog volop in ontwikkeling is. Nog sterker geldt dit voor mijn specialismen binnen het vakgebied: ICT (waar onder Internet technologie) en E-business.

Nu volgt een overzicht van de curriculumontwikkeling waaraan ik een bijdrage geleverd heb.

 • Module Webbouw
 • Module Basis ICT
 • Module Functioneel Ontwerp
 • Module Webapplicaties
 • Minor Information Society (in ontwikkeling)


Voltijd
 • Algehele opzet van de vernieuwde propedeuse
 • Thema E-business
 • Thema Informatiesysteemontwikkeling
 • Thema Trends in ICT
Deeltijd
 • Module Website Ontwerp en Bouw
 • Module E-business
 • Module Applicatieontwikkeling

 • Thema Informatie
 • Thema Medewerker informatieverzorging
 • BeroepsoriĆ«ntatie Informatica

 • Algehele opzet van de minor
 • Thema Methoden en technieken
 • Thema Landbouw, natuur en milieu

Het PICTO project had tot doel om lesmaterialen te ontwikkelen voor ICT Onderwijs die bruikbaar moesten zijn voor alle faculteiten/opleidingen binnen de hogeschool. Het betrof onder andere cursussen voor de verschillende programma's binnen Microsoft Office. Ik werkte hierbij samen met collega's van ander vakgebieden, zoals Gezondheidszorg en de Pabo.

Hoewel het project succesvol afgerond werd is er maar weinig gebruik gemaakt van de opgeleverde lesmaterialen. Zo werd op de HEAO besloten om voor het Office onderwijs gebruik te maken van materialen van Broekhuis Trainingen.
De aanname achter het project dat voor alle opleidingen volstaan kan worden met hetzelfde lesmateriaal bleek niet te kloppen.