Programmeren
Door mij is veel programmatuur gemaakt in verschillende programmeeromgevingen. De omvangrijkste klussen noem ik hier:

TU Delft
Programmatuur ter ondersteuning van mijn kandidaats- en afstudeeronderzoek. Programmeertaal: Fortran
Andere talen waar ik op de TU Delft in geprogrammeerd heb: PL/1 en Algol.

Simple Assembler Interpreter
Als onderdeel van het halen van mijn informaticabevoegdheid heb ik in 1985 voor J.J. van Amstel, TU Eindhoven een interpreter geschreven waarmee eenvoudige assembler programma's gesimuleerd konden worden. De programmatuur is geschreven in Pascal op de Prime-computer van de HEAO.

Een belangrijk aspect van dit programma was het gebruik van abstracte datatypen. Dit was voor mij de eerste kennismaking met wat later Object Oriented Programming ging heten.

Inventar
Inventar is een programmapakket van negen modules bedoeld voor het invoeren en verwerken van gegevens van natuurmonitoringonderzoek op een standaard PC. De programmatuur is door mij in 1989 geschreven in Clipper, aangevuld met de Classy-bibliotheek. Classy maakt het mogelijk om in Clipper te object oriented te werken.
De kaartmodule van Inventar is geschreven in Pascal.

Querle webplication generator
Het Querle-pakket omvat een aantal klassen die het fundament kunnen vormen voor uiteenlopende webapplicaties. Met dit project ben ik nog steeds bezig: er verschijnen nog steeds nieuwe versies van de bibliotheek. Querle is geschreven in Visual Basic Script en Javascript in een ASP programmeeromgeving.
De volgende webapplications zijn door mij op basis van Querle geprogrammeerd:
  • Content Management System
  • Relation Management System
  • Indexatie van een tijdschrift
  • Afnemen Medezeggenschapsraad verkiezingen