Informatica
Hoewel ik opgeleid ben als ingenieur Technische Natuurkunde beschouw ik Informatica nu als mijn vakgebied. Dit vakgebied is nog erg breed en ik pretendeer niet van alles binnen het vakgebied verstand te hebben. Ik ben vooral actief binnen de volgende deelgebieden: Informatiesysteemontwikkeling, ICT en meer in het bijzonder Internet technologie. Een uitstapje naar de bedrijfskundige kant waren mijn activiteiten rond E-business.